Subscribe to Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragonarss

Documentació escoles


PROFESSORS

1. S’haurà d’enviar les fotografies escanejades de tots els alumnes al correu info@apdansatgn.com abans del 22 de desembre.

2. Els professors faran arribar un USB amb la música ben identificada amb format MP3 i editada, abans del 22 de desembre a la Sra. Ció Borràs.

 

DURANT EL CONCURS:

3. S’haurà de portar la fotocopia del DNI o llibre de família dels alumnes inscrits.

4. S’haurà de portar els comprovants de pagament dels alumnes inscrits.

5. S’haurà de portar els permisos d’imatge signats dels alumnes inscrits.

6. Els professors hauran de portar l’USB amb la tota la música dels seus alumnes inscrits, per seguretat.

 

Aquí podeu descarrergar el Document 01 Fotografies, Document 02 Dni i el Document 03 Drets d’imatge.

Document 01 Fotografies

Document 02 Dni

Document 03 Drets d’imatge