Subscribe to Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragonarss

Requisits


Requisits mínims a presentar pels futurs candidats que vulguin entrar a formar part de l’Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona:

  • Presentació d’un currículum amb el dossier acreditatiu corresponent.
  • Poder demostrar un mínim de set anys d’estudis de dansa
  • Tenir tres anys d’experiència docent, també demostrada
  • En cas de tenir escola pròpia, presentar el permís municipal d’obertura
  • Si no es té escola presentar el contracte de treball o la justificació de la prestació del servei de l’escola de dansa on s’està treballant o s’han donat classes recentment
  • Sol·licitud d’ingrés

En el moment d’entrar a l’Associació hi ha l’obligació d’abonar la quota d’un any (100 euros) i la quota del trimestre corresponent (25 euros).

Un cop rebut el currículum i altres documents una associada passa a ser efectiva a partir de l’inici del curs acadèmic (octubre)

El currículum s’accepta en Assemblea General un cop siguin donats per validats els requisits anteriorment esmenats.