Subscribe to Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragonarss

Presentació


Història de l’associació

L’Associació de Professors de la Dansa de les Comarques de Tarragona (Ap dansa tgn) és una associació sense afany de lucre creada el 1981 amb l’objectiu d’agrupar els professors de la dansa de Tarragona i les seves comarques. És així com representem els més de 25 socis/es, promovem i donem suport a iniciatives i ajudem al seu desenvolupament professional.

Volem cohesionar i enfortir el sector de la dansa en general, per tal d’augmentar el prestigi de la professió i fomentar una major presència i reconeixement de la dansa a la societat. Per aquest motiu una de les activitats que desenvolupem és la celebració de diferents Gales i Mostres de Dansa a Reus, Tarragona i Valls. També mostres de Dansa en espais d’oci i espais obertes en el Dia Internacional de la Dansa, que té un ressò ampli a la societat que ens envolta. Volem promoure iniciatives que millorin la nostra formació i afavoreixin als nostres alumnes amb cursos i concursos i beques.

Hem iniciat la relació formal amb els quatre teatres de les nostres comarques: Teatre Bartrina, Teatre Metropol, Teatre Fortuny, El Principal de Valls… També la col.laboració amb la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona per la formació dels nostres associats, i la bona relació i sempre col·laboració amb la Fundació del Teatre Fortuny de Reus i amb el Premi Internacional de Dansa Roseta Mauri de Teatre Fortuny de Reus.

Els nostres objectius

  • Vetllar per la formació dels professionals
  • Ajudar a la difusió de la dansa en tots els seus estils i disciplines
  • Donar oportunitats als nostres alumnes tant en estudis, com difusió de cursos i estudis professionals
  • Vetllar, donar suport o impulsar iniciatives que elevin el reconeixement i el prestigi de la professió
  • Fomentar la presència als espectacles de Dansa
  • Organitzar Gales, Mostres, Nits de Dansa…
  • Organitzar el Premi Beca Roseta Mauri al Teatre Bartrina de Reus
  • Participar activament del Dia Internacional de la Dansa en totes les ciutats a on hi ha escoles associades.

L’Apdansatgn està vinculada amb la Federació catalana de professors/es de Catalunya.