Subscribe to Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragonarss

Bases


L’Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona convoca el VIII PREMI- BECA ROSETA MAURI. Les proves es realitzaran durant els dies 27, 28 i 29 de gener de 2017 al Teatre Bartrina de Reus.

1. Les inscripcions s’hauran de presentar abans del 3 de desembre de 2016 a les diferents escoles. Per inscriure-us al premi beca ho haureu de fer online a la pàgina http://www.apdansatgn.com.

 

2. S’hauran d’omplir els fulls d’inscripció.

2.1. MODALITAT: Escollir la modalitat d’individuals, duet o grup

2.2. CATEGORIA: Escollir la categoria segons l’edat, en el cas de duo o grups

el participant de més edat, serà qui haurà d’emplenar la sol·licitud.

2.3. ESPECIALITAT: Escollir l’especialitat que és voldrà participar.

 

3. Aquests són les modalitats, categories i especialitats:

3.1. MODALITAT

I INDIVIDUAL

D DUET

G GRUP (mínim 3 a 15 ballarins màxim)

 

3.2. CATEGORIES

D DEBS fins els 10 anys inclosos

I INFANTIL 11 – 13 Inclòs

J JUNIOR 14 – 17 Inclòs

SP SEMI PROFESSIONAL *12 – 21 Inclòs

S SÈNIOR 18 – 21 Inclòs

PA PREMI ASSOCIACIÓ **a partir de 22 anys

*SEMI PROFESSIONAL: Poden participar aquells alumnes que estiguin estudiant amb escoles de dansa professionals i/o companyies de 12 a 21 anys, i siguin alumnes de les escoles de l’Associació. Aquests alumnes tan sols podran compatir amb semi professional, tant en individual, duo o grup. Es faran un o dos grups depenent de les inscripcions en aquesta categoria.

**PA PREMI ASSOCIACIÓ: Poden participar en el Premi Associació alumnes i professors a partir de 22 anys semi-professionals i/o professionals de les modalitats Individual i Duo en qualsevol de les seves especialitats.

 

3.3. ESPECIALITAT

C CLÀSSIC

CT CONTEMPORANI

M MODERN-JAZZ/ MUSICAL

DU DANSES URBANES (hip-hop amb tots els seus estils i funky)

CQ CLAQUÉ

E ESPANYOL (tots els estils)

 

4. PREUS

S’HAURÀ DE FER EL PAGAMENT A LA CAIXA, AMB EL CODI DE BARRA QUE TROBAREU AL WEB.

 

4.1. QUOTA PER PODER PARTICIPAR

S’haurà de fer un ingrés per participant, que inclou el programa, l’assegurança, i l’acreditació. QUOTA BASE 5€.

 

4.2. CLASSES

S’haurà de fer l’ ingrés per a cada masterclass que és vulgui rebré, a partir de la tercera classe el preu no s’incrementa.

1 – Classe 10€

2 – Classes 20€

3 – Classes 25€

4 – Classes 25€

 

4.3. VARIACIONS I COREOGRAFIES

Individual 10€ per coreografia

Duo 20€ per coreografia

Grup 50€ per coreografia

La duració de les variacions i coreografies hauran de ser com a màxim.

D DEBS 1’30’’

I INFANTIL 1’30’’

J JUNIOR 2’00’’

SP SEMI PROFESSIONAL 2’00’’

S SENIOR 2’00’’

PA PREMI ASSOCIACIÓ 2’00’’

G GRUPS 2’30’’

 

5. Les variacions de clàssic amb les categories de Junior, pre-professional,i sènior es realitzaran amb puntes obligatòriament.

 

6. Tots els concursants hauran d’estar matriculats a l’escola que els presenta, durant el curs 2016- 2017.

 

7. El jurat estarà format pels professors convidats de cada modalitat i un membre de l’Associació, amb el càrrec de secretari/ària sense dret a vot. El presidirà el Sr. Juan Polo (Professor del Real Conservatorio Professional de Danza Mariemma).

 

8. Valoració per part del jurat.

a. Nivell Tècnic – màxim 20 punts.

b. Expressivitat, interpretació i projecció – màxim 20 punts.

c. Qualitat d’execució coreogràfica – màxim 20 punts.

d. Musicalitat en la coreografia i en l’execució, i sincronització duo i grups, màxim 20 punts.

e. Posada en escena, utilització de l’espai, vestuari, bon ús de l’atretzo i originalitat, màxim 20 punts.

 

9. Barem de puntuació:

a. 1r PREMI – ENTRE 100 I 90 PUNTS

b. 2n PREMI – ENTRE 89 I 80 PUNTS

c. 3r PREMI – ENTRE 79 I 70 PUNTS

 

10. Les decisions del jurat sobre la selecció dels guanyadors seran definitives i no s’admetran reclamacions.

 

11. Totes les classes seran a porta tancada a l’alumnat, professorat i públic en general.

 

12. Totes les classes del diumenge i les actuacions seran de portes obertes a l’alumnat, professorat i públic en general, amb prèvia identificació d’una polsera.

 

13. Els premis consistiran en: beques d’estudis, classes, cursets, medalles, diplomes i obsequis.

 

14. L’alumnat guanyador d'una beca haurà de justificar el pagament mitjançant factures o rebuts (de cursets, classes, vestuari, etc de dansa) que presentaran a l’Associació.

 

15. Totes les beques i els premis atorgats per l'Associació caduquen a partir del 30 de gener del 2018.

 

16. Els participants en aquesta convocatòria accepten totes les bases d’aquest concurs.

 

17. Els guanyadors dels primer premi del Premi Associació de l’edició anterior (Premi Roseta Mauri 2015), no podran presentar-se.

 

PASSIS D’ACCÉS AL TEATRE

POLSERES (6 colors)

1 – Divendres tarda: 3€

2 – Dissabte matí: 3€

3 – Dissabte tarda: 3€

4 – Dissabte tot el dia: 5€

5 – Diumenge matí: 3€

6 – Tot el concurs: 10€